Liječenja hipertenzije


Što je novo u ESC smjernicama liječenja hipertenzije liječenje arterijske hipertenzije?

dijeta za redukciju tjelesne težine hipertenzije

Autor: doc. Nikola Bulj, dr. Liječenja hipertenzije novim smjernicama definicija hipertenzije ostala liječenja hipertenzije nepromijenjena u usporedbi s onom iz U dijagnostici, nove smjernice osim mjerenja krvnog tlaka u ordinaciji ističu korisnost mjerenja tlaka u kućnim uvjetima ili korištenjem kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka KMAT.

liječenja hipertenzije

Ove smjernice posvećuju veću pažnju hipertenziji u starijih osoba. Prilikom odabira terapije u starijih osoba biološka dob i opće liječenja hipertenzije bolesnika umjesto kronološke dobi određuju izbor antihipertenzivne terapije.

liječenja hipertenzije

Jedna od najvećih novosti u novim smjernicama jest naputak da se antihipertenzivno liječenje treba započeti kombinacijom dvaju lijekova ACE inhibitora ili ARB lijekova u kombinaciji s antagonistom kalcijskih kanala ili diuretikomšto u ranijim preporukama nije bio slučaj. Smjernice posebnu pažnju liječenja hipertenzije suradljivosti bolesnika, budući da adherencija igra glavnu ulogu u lošoj kontroli krvnog tlaka. Stoga je preporuka da se, kada kod je moguće, primjenjuje fiksna kombinacija dvaju ili u rjeđim slučajevima liječenja hipertenzije antihipertenziva.

liječenja hipertenzije

Za pacijente s rezistentnom hipertenzijom preporučuje se dodavanje spironolaktona. Za razliku od smjernica za Eur Heart J.

liječenja hipertenzije