Supozitorija za hipertenziju


Antimikotik flukonazol povećava rizik od pobačaja i prirođenih srčanih mana Antimikotik flukonazol povećava rizik od pobačaja i prirođenih srčanih mana Smatra se da bi rezultati ovog istraživanja mogli imati implikacije po standardnu ginekološku praksu.

pod utjecajem pušenja na hipertenziju

Valja spomenuti, da su  vaginalne gljivične infekcije  tijekom trudnoće česte, i da se javljaju u oko 10 posto trudnica. Inače, supozitorija za hipertenziju 75 posto žena tijekom svojeg života iskusi vaginalnu gljivičnu infekciju.

Supozitorija za hipertenziju se obično liječe primjenom lokalnih antimikotika u obliku krema, vaginalnih tableta i supozitorija, te peroralnim antimikoticima.

supozitorija za hipertenziju

Lokalna topikalna terapija je prva terapija izbora za trudnice, i to najčešće terapija imidazolom, no u malog broja trudnica se ipak treba primjeniti peroralna terapija usljed čestih recidiva infekcije i  teških simptoma.

Inače, već su neka ranija istraživanja ukazivala na štete učinke nuspojave peroralne primjene flukonazola u trudnoći te se stoga smatra supozitorija za hipertenziju u trudnoći treba izbjegavati peroralnu uporabu flukonazola.

Što su doze flukonazola bile veće, to je bio veći i rizik od pobačaja.

supozitorija za hipertenziju prehrani dijabetesa i hipertenzije

Valja istaknuti, da su u ovom istraživanju obrađeni podaci od gotovo