Renovaskularnu simptomi hipertenzija. Podijelite članak


renovaskularnu simptomi hipertenzija concor cor hipertenzija

Renovaskularna hipertenzija je sekundarna hipertenzija izazvana renovaskularnu simptomi hipertenzija bolešću glavnih renalnih arterija ili njihovih grana.

Ređi uzroci su aortoarteritis, traumatska aneurizma, mane u razvoju bubrežne arterije, kompresija ciste, tumora ili hematoma, embolije ili tromboze renalne arterije.

povijest liječenja hipertenzije bolesti hipertenzija u mladih muškaraca uzrokuje

Klinička slika Bolesnici koji imaju renovaskularnu hipertenziju u poređenju sa bolesnicima sa esencijalnom hipertenzijom imaju kraće trajanje hipertenzije, oskudniju porodičnu anamnezu i težu retinopatiju. Kliničke karakteristike koje odvajaju pacijente sa renovaskularnom hipertenzijom jesu: teška hipertenzija — dijastolni krvni pritisak veći od mmHg; neočekivana hipertenzija — javlja se pre puberteta ili posle pedesete godine života ili koja je kratkog trajanja sa hipertenzija gusta krv renovaskularnu simptomi hipertenzija od blage do teške; kardiovaskularna bolest — bolest koronarnih arterija, infarkt miokardamoždani udar ili bolest perifernih krvnih sudova; rezistentna hipertenzija — neosetljiva na standardnu terapiju i šum u gornjem abdomenu.

Klinička slika

Dijagnoza Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, laboratorijskih nalaza, objektivnog pregleda, intravenske urografije, radiorenograma, renovaskularnu simptomi hipertenzija, renalne arteriografije. Lečenje Konzervativno lečenje podrazumeva patogenetsku terapiju osnovnog oboljenja ateroskleroza, aortoarteritis i dr i lečenje hipertenzivnog sindroma antihipertenzivi.

renovaskularnu simptomi hipertenzija

Kada je operacija moguća i kada se može izvesti, obavezno je treba uraditi, naročito kod mlađih bolesnika perkutana transluminalna angioplastika, rekonstruktivna operacija.