Na ono što liječnik kontakt s hipertenzijom.


Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije?

sanbyulleteni hipertenzija

Autor: doc. Nikola Bulj, dr. Prema novim smjernicama na ono što liječnik kontakt s hipertenzijom hipertenzije ostala je nepromijenjena u usporedbi s onom iz U dijagnostici, nove smjernice osim mjerenja krvnog tlaka u ordinaciji ističu korisnost mjerenja tlaka u kućnim uvjetima ili korištenjem kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka KMAT.

na ono što liječnik kontakt s hipertenzijom

Ove smjernice posvećuju veću pažnju hipertenziji u starijih osoba. Prilikom odabira terapije u starijih osoba biološka dob i opće stanje bolesnika umjesto kronološke dobi određuju izbor antihipertenzivne terapije. Jedna od najvećih novosti u novim smjernicama jest naputak da se antihipertenzivno liječenje treba započeti kombinacijom dvaju lijekova ACE inhibitora ili ARB lijekova u kombinaciji s antagonistom kalcijskih kanala ili diuretikomšto u ranijim preporukama nije bio slučaj.

vijesti o hipertenziji

Smjernice posebnu pažnju posvećuju suradljivosti bolesnika, budući da adherencija igra glavnu ulogu u lošoj kontroli krvnog tlaka. Stoga je preporuka da se, kada kod je moguće, primjenjuje fiksna kombinacija dvaju ili u rjeđim slučajevima triju antihipertenziva.

moderne medicine u liječenju hipertenzije ablacija s hipertenzijom

Za pacijente s rezistentnom hipertenzijom preporučuje se dodavanje spironolaktona. Za razliku od smjernica za Eur Heart J.

Najbolje dečije pesme - Razbole se lisica, Pet malih majmuna, Kad si srećan i druge - Pesme za decu