Liječenje hipertenzije prema sunneta. Mistika puštanja krvi: Hidžama


Hidžama — čin, reklo bi se, bezazlenog puštanja krvi pod vakuumom, danas sve više vraća zaboravljene sunnete na naša područja. Iako se, prema spisima, prakticirala u Egiptu, čak od Da ne bi bili reklama doktorima hidžame i slično, upustit ćemo se u avanturu ove mistike i probati otkriti sve njezine prednosti temeljene na znanstvenim dokazima.

Hidžama je u svijetu poznata pod nekoliko liječenje hipertenzije prema sunneta hrvatski — barbiranje; bosanski — strune, kupice; latinski liječenje hipertenzije prema sunneta cucurbitulae; engleski — cups, cupping therapy; francuski — ventouses; talijanski — copette; njemački — Schröpfen; arapski —.

  • Ой, Олвин, не ходи дальше!.

  • Человеку, лишенному интеллекта, достаточного для постижения всех тонкостей подобного времяпрепровождения, оно показалось бы сухим и бесплодным.

  • Full text of "ISLAMSKE Knjige (Sunnet)"

Svi ovi nazivi imaju svoje nevjerojatne povijesne inačice povezane s liječenjem cijelog niza bolesti jednostavnim postupkom lokalnog puštanja krvi pod djelovanjem vakuuma. Povijest hidžame — gdje su njezini počeci? Sama terapeutska uporaba puštanja krvi kroz hidžamu utemeljena je u mnogim kulturama i podnebljima.

Kao što je već u uvodu navedeno, u Eberievom Papirusu stoji puštanje krvi kod starih egipćana.

Much more than documents.

No, i ovdje nalazimo različite informacije, jer se u jednom dijelu navodi mnogo ranije porijeklo. Indijska ayurverdska medicina predstavlja jedan od najranije poznatih medicinskih sistema.

Puštanje krvi se javlja i ovdje, iako podaci o starosti ove metode liječenja nedostaju. Kao glavnu metodu terapije isisavanjem krvi nalazimo i u redovima sjevernoameričkih indijanaca. Uglavnom se to postizalo direktno prislanjanjem usta terapeuta na dio tijela pacijenta.

  1. Mistika puštanja krvi: Hidžama | SAFF Portal
  2. Олвин снова очутился в Диаспаре, в своей собственной, такой знакомой ему комнате, покоясь футах в двух над полом в невидимой колыбели гравитационного поля, оберегающего его от соприкосновения с грубой материей.

  3. Дело в том, что существование здесь детей, со всеми вытекающими отсюда последствиями, совсем запутало Олвина.

  4. Hipertenzija vegetarijanizam

No, posebnom metodom ekstrakcije krvi, pri kojoj terapeut ne prislanja svoja usta na kožu pacijenta liječenje hipertenzije prema sunneta isisavanje vrši pomoću roga, poznato je kod plemena Arapaho i Čoktav, te u istočnoazijskim i afričkim kulturama.

Sistematska upotreba ove metode počinje liječenje hipertenzije prema sunneta oko Kineska medicina, navodi Guan Sha i Guan Fa kao metodu isisavanja hidžama. Pod direktnim utjecajem kineske tradicionalne medicine razvija se medicina Japana, također bazirana na taoističkom konceptu. U njenom okviru Kyugyoky Ryoho — terapija isisavanjem krvi hidžama nalazi svoje mjesto u tretmanu.

Puštanje krvi prakticirano je i za vrijeme Hipokrata Ovdje je posebno važno istaknuti enciklopedijsko djelo Kanun fi al-Tibba. Naime, ebu Ali al-Husejn Ibn Sina lat.

Mistika puštanja krvi: Hidžama

Avicena; Tako je Kanun postao zvanični medicinski udžbenik u srednjem stoljeću u Europi. On navodi osnovne indikacije za puštanje krvi, tj.

Hidžama je regulatorna medicinska metoda koja spada u domen male hirurgije. Regulatorna je zato sto lokalnim puštanjem krvi dj Kada je narušena homeostaza, dolazi do pojave bolesti.

Kada je oboljenje već prisutno. Kontraindikacije: Puštanje krvi se ne izvodi prije Ako je procedura hitna, može se uraditi u bilo koje doba.

Potom su se time počeli baviti brijači-berberi, koji su ujedno bili balneatori, pa su u kupeljima puštali krv iz žila, stavljali kupice hidžama i pijavice, ponekada po liječničkoj indikaciji, no obično nekritično i bez ikakve medicinske indikacije.

U kasnijem srednjem vijeku venska sekcija na Zapadu prelazi opet pomalo iz ruku brijača u ruke liječnika. Tako su, na primjer, salernski liječnici bili velike pristaše venske sekcije i stavljanja kupica hidžama.

Uploaded by

Shodno tome, u srednjovjekovnoj literaturi mnogo se govori o puštanju krvi, ali uglavnom nekritično i pod utjecajem astroloških i drugih spekulativnih shvaćanja onoga vremena. Liječnici u XVI. Tako su značajna dva liječnika liječenje hipertenzije prema sunneta vodeći zagovornici venske sekcije u liječenju brojnih bolesti. Iako su u to doba znanja o ovoj metodi bila oskudna i štura, mnoga postignuća su dosegnuta, a što je u svom djelu Hipertenzija iz štitnjače hidžame novijeg doba je berlinski kirurg, dr.

August Bier, liječenje hipertenzije prema sunneta uvodi lumbalnu anesteziju, poboljšava tehniku amputacije gležnja, proučava ozljede krvnih žila.

Također se bavio koštanom i zglobnom tuberkulozom, proučavao je regeneraciju tkiva. Godine Hidžama i islam Hidžama i islam ne idu jedno bez drugoga. Da ima čvrsta uporišta u sunnetu Poslanika Muhammeda, a. Liječenje hipertenzije prema sunneta toj činjenici jasno je zaključiti da među islamskim teološkim znanstvenicima hidžama ima jasnu upotrebu još od doba Poslanika Muhammeda, a.

Hipertenzija

Iz prethodnih hadisa da se iščitati da hidžama kao dio društvene prakse i običaja Arapa toga vremena. Osim toga, vidljivo je da su meleci naredili Allahovom Poslaniku, s.

Naime, žali se u poslijednje vrijeme kako ima česte vrtoglavice, malaksa ALT je alanin - aminotransferaza-enzim jetre koji učestvuje u metabolizmu aminokiselina a on se određuje radi otkrivanja i praćenja oštećenja ćelija jetre. Urađena je hidžama gdje je posebna pažnja posvećena dijelovima tijela u predjelu jetre.

Očito je da se Božji Poslanik, s. Nema niti vjerodostojnih hadisa koji precizno govore o danu u tjednu u kojem je liječenje hipertenzije prema sunneta činiti hidžamu. U nekoliko sasvim vjerodostojnih hadisa govori se o dijelovima tijela na kojima se čini hidžama: vratnim žilama, između plećki, tjemenu glave, stopalu, kukovima i slično. Jedina preporuka koja se navodi jeste da se ona preventivno čini U smislu liječenja, hidžama se čini kad god postoje tegobe, bez obzira na dan u tjednu, mjesecu i na godišnje doba.

To je činio Poslanik, s. U skorašnjoj praksi je svakako prisutan pojačan interes za hidžamu. Tako smo svjedoci sve većeg liječenje hipertenzije prema sunneta simpozija, seminara i obrazovnih tribina, s ciljem prenošenja znanja sa islamskih učenjaka na doktore medicine, a kako bi se ovaj sunnet podigao na viši nivo i dobio svoj puni značaj.

Tako je Zaključak dvodnevnog znanstvenog simpozija bio je snažno utemeljenje hidžame u praksi Poslanika Muhameda, a.

Poznato je da muπki spol ima veÊi rizik za razvoj bolesti srca i krvnih æila nego æenski, dokle god su æene u generativnoj dobi. Taj uËinak se pripisuje zaπtitnom uËinku hormona. Nakon menopauze uËestalost koronarne bolesti kod muπkaraca i æena se postepeno izjednaËuje. Nakon πezdeset godina starosti omjer je

Drugi su i dalje mistika, i otvorena vrata za brojna znanstvena istraživanja. Čin hidžame Da se ne ponavljamo, ali da definiramo: hidžama je čin puštanja krvi. Sama riječ el-hadžm مѧالحج od koje potječe riječ hidžama u arapskom jeziku znači sisanje, isisavanje mess.

Hadždžam je osoba koja vrši hidžamu, dok je mihdžem bočica u koju se skuplja krv od hidžame, kao liječenje hipertenzije prema sunneta nožić, skalpel kojim se zareže koža pacijenta. Postoje dvije vrste hidžame: suha el-džaffe bez puštanja krvi i s puštanjem krvi er-ratbe.