Invalidnosti hipertenzija i tip 2 dijabetes mellitus.


Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet Sažetak Arterijska hipertenzija i Diabetes mellitus su nezavisni i snažni invalidnosti hipertenzija i tip 2 dijabetes mellitus rizika za razvoj bolesti krvnih sudova koronarna, cerebrovaskularna i periferna vaskularna bolest i bolesti bubrega.

invalidnosti hipertenzija i tip 2 dijabetes mellitus

Udruženost hipertenzije i Diabetes mellitus-a ne predstavlja prost zbir rizika, već ozbiljno stanje eksponencijalno uvećanog rizika. HTA hipertenzija je dva puta češća u obolelih od DM Diabetes mellitus -a i tada je najčešće udružena sa dijabetesnom nefropatijom.

popis tablete za hipertenziju

Uzroci HTA invalidnosti hipertenzija i tip 2 dijabetes mellitus DM-u su: genetska predispozicija endotelna disfunkcija, insulinska rezistencija i faktori okoline.

Cilj terapije HTA u DM je sprečiti smrtni ishod, specifični morbiditet i invalidnost, a ne pogoršati glikoregulaciju, liporegulaciju i hronične komplikacije perifernu makroangiopatiju, nefropatiju i dr.

  • Ostale preporuke Tko obolijeva od šećerne bolesti tipa 2?
  • На высоте многих миль над городом корабли, связывающие Диаспар с внешним миром, мчались по своим маршрутам в самых разных направлениях, прошивая небеса кружевными строчками инверсионных следов, Джизирак долго смотрел на эту загадку, на это чудо -- распахнутое небо, и страх касался его души неосязаемыми холодными пальцами.

  • Не нашлось никого, кто смог бы объяснить, что же это .

  • SCIndeks - Članak

Terapija HTA u DM podrazumeva primenu nefarmakoloških i farmakoloških mera koje se sprovode po principu "korak po korak" i ona je kompleksna. Moraju se uzeti u obzir farmakološke karakteristike antihipertenziva, kao i pridružene bolesti pacijenta.

hipertenzije od giardia točaka na ljudskom tijelu u hipertenziji

Sugerišu se medikamenti iz prve linije antihipertenziva, kao prvi korak, ACE inhibitori ili kardioselektivni beta adrenergički blokatori, blokeri kalcijumskih kanala, a ako postoji retencija natrijuma i vode, dodaju se diuretici male doze. Nelečena hipertenzija u Diabetes mellitus-u izrazito povećava rizik za nastajanje hroničnih makro i mikroangiopatskih komplikacija.

masaža zona hipertenzija