Hipertenzije i demencija


Veza hipertenzije i demencije - PLIVAzdravlje

Hipertenzija dovodi do kognitivne disfunkcije Paula Bakalović, mag. Američka udruga za srce, AHA, objavila je dokument o utjecaju hipertenzije na cerebrovaskularnu strukturu i funkciju, kognitivno funkcioniranje i ulozi lijekova u prevenciji kognitivnog oštećenja.

Demencija je jedan od najčešćih neuroloških poremećaja koji zahvaća 30 do 40 milijuna ljudi diljem svijeta. Predviđa se da će se do Starosna demencija, čiji su najčešći uzroci Alzheimerova bolest i cerebrovaskularna bolest, predstavlja veliku javnozdravstvenu prijetnju. Također, sve je više dokaza da je često prisutna kombinacija ovih dviju bolesti.

Arterijska hipertenzija i kognitivni poremećaji – 1. dio

Među vaskularnim čimbenicima rizika hipertenzije i demencija razvoju kognitivnog poremećaja, najveći doprinos hipertenzije i demencija kronična arterijska hipertenzija koja pak pogađa bilijun ljudi u svijetu i predstavlja vodeći uzrok pobola. Uzevši u obzir da je mozak jedan od organa koji najviše stradaju zbog hipertenzije, jasno je zaključiti da liječenje hipertenzije informacije hipertenzija, osim starije životne hipertenzije i demencija, najvažniji čimbenik rizika za kardiovaskularnu patologiju koja može dovesti do moždanog udara i demencije.

Američka udruga za srce American Heart Association, AHA objavila je znanstveni izvještaj kojeg je izradio multidisciplinarni tim stručnjaka s ciljem boljeg razumijevanja utjecaja hipertenzije na kogniciju. Pregledom literature ustanovljeno je da hipertenzija uzrokuje poremećaj strukture i funkcije cerebralnih krvnih žila i promovira aterosklerozu, što posljedično dovodi do ishemijskog oštećenja bijele tvari ključne za kognitivno funkcioniranje i moguće do Alzheimerove demencije.

Povišeni krvni tlak u srednjoj životnoj dobi povećava rizik od demencije

Osim toga, cerebrovaskularne promjene dovode do mikrokrvarenja, tihih infarkta mozga i atrofije mozga, što za posljedicu ima kognitivne hipertenzije i demencija. Postoje čvrsti dokazi negativnog hipertenzije i demencija hipertenzije u srednjim godinama života na kognitivno funkcioniranje u kasnijem životu.

S druge pak strane, povezanost krvnog tlaka i kognicije u starijoj životnoj dobi manje je jasna. Nadalje, autori ističu da su opservacijske studije demonstrirale kumulativan učinak hipertenzije na cerebrovaskularno oštećenje, međutim, podatci iz randomiziranih placebo-kontroliranih kliničkih istraživanja o poboljšanju kognitivne funkcije uslijed liječenja antihipertenzivima nisu uvjerljivi.

Zaključno, potrebna su daljnja istraživanja kako bi se razjasnila uzročno-posljedična veza između krvnog tlaka i kognitivne funkcije te mogle donijeti preporuke temeljene na dokazima. Također, potrebno hipertenzije i demencija više kliničkih dokaza da dobra kontrola krvnog tlaka primjenom lijekova može pomoći u prevenciji kognitivnog oštećenja i demencije uzrokovane hipertenzijom.