Hipertenzija u djece je da


Hipertenzija kod djece često je nedijagnosticirana i neliječena Petra Štefanac, mag.

hipertenzija štitnjače

Prema studiji koja je obuhvatila gotovo Djeca koja imaju hipertenziju imaju velike predispozicije za hipertenziju u odrasloj dobi i mnoge faktore rizika za kardiovaskularne bolesti. Zabrinjavajuće je otkriće da samo 1 od 20 djece kojima je dijagnosticirana perzistentna hipertenzija u trajanju duljem od 1 godine ima propisan antihipertenziv, iako smjernice preporučaju uvođenje lijeka ako nije došlo hipertenzija u djece je da poboljšanja vrijednosti krvnog tlaka unutar 3—6 mjeseci od dijagnoze.

Istraživači su analizirali zdravstvene podatke 1,2 hipertenzija u djece je da pedijatrijskih pacijenata, uključujući demografske podatke, dijagnozu, krvni tlak, visinu i medikacijsku povijest.

hipertenzija u djece je da

U studiju je uključeno Od toga je Istraživači su iz studije izostavili prakse s manje od 50 podobnih pacijenata da bi se osigurao multivarijabilan model. Od djece s hipertenzijom 2.

hipertenzija u djece je da

Samo djece od dijagnosticiranih uzimalo je antihipertenzive unutar 12 mjeseci od dijagnoze perzistentne hipertenzije. Dio nedijagnosticiranih slučajeva može se objasniti varijacijama u normalnom krvnom tlaku s obzirom na spol, percentil visine i dob među djecom, a veća je vjerojatnost da će se dijagnosticirati hipertenzija kod pacijenata koji su stariji, viši, teži ili muškog spola te kod onih čija mjerenja su pokazala vrijednost krvnog tlaka u rasponu vrijednosti 2.

Rezultati ove studije ukazuju na veću potrebu evaluacije krvnog tlaka kod pedijatrijskih pacijenata kako ne bi ostali bez potrebne dijagnoze i tretmana koji im može smanjiti kardiovaskularni rizik u budućnosti.