Glavobolju, vrtoglavicu, hipertenzije


Netretirana hipertenzija povećava napor kome su izloženi srce i arterije, što konačno vrtoglavicu do njihovog oštećenja. Hipertenzija povećava rizik od otkazivanja srca, srčanog udara infarkt miokarda i šloga.

Glavobolju sreću, tretman visokog krvnog pritiska je obično uspešan i lako se primenjuje. vrtoglavicu

Tretman visokog krvnog pritiska kod odraslih

Ovde ćemo prikazati tretman osnovne primarne hipertenzije. Osnovna hipertenzija nema uzrok. Kod nekih pacijenata manji unos hipertenzije i alkohola, održavanje idealne telesne težine, vrtoglavicu vežbanje i ostavljanje pušenja su dovoljni vrtoglavicu kontrolu glavobolju krvnog pritiska. Međutim, mnogim pacijentima je potreban i lek kako bi se pritisak smanjio. Sledi pregled različitih vrsta lekova koji mogu da se prepišu. Iako se generalno dobro tolerišu, lekovi za visoki krvni pritisak mogu da imaju hipertenzije nuspojave; te nuspojave zaviste od specifičnog leka, doziranja i drugih faktora.

Neke osobe će pozitivno odgovoriti na jedan lek, dok će druge na neki drugi. Zato je potrebno vreme da vrtoglavicu se utvrdio pravi lek ovi i odgovarajuća doza za efikasno snižavanje krvnog pritiska i najmanje moguće nuspojava.

Diuretici — Diuretici snižavaju krvni pritisak uglavnom time što uzrokuju izlučivanje veće količine vode i natrijuma, čime se redukuje volumen u celom telu i izaziva širenje dilatacija krvnih sudova.

glavobolju, vrtoglavicu, hipertenzije

Diuretici koji se koriste za tretman visokog krvnog pritiska su tiazidi hlortalidon, hidrohlortiazid i indapamid. U nekim slučajevima se daje suplementacija kalijuma ili diuretici koji sadrže kalijum amilorid, spironolakton ili triamterenu kombinaciji sa tiazidnim diureticima jer tiazidi mogu da dovedu do deficijencije kalijuma vrtoglavicu se on izbacuje urinom. hipertenzije

glavobolju, vrtoglavicu, hipertenzije

Glavobolju nisu česte sa manjim dozama tiazidnih diuretika. Zamor, vrtoglavica, slabost i drugi simptomi mogu da se jave kao rezultat smanjene količine natrijuma, kalijuma i nivoa vode.

Vrtoglavica

Drugi hipertenzije mogu da budu reverzibilna impotencija i nagla pojava gihta. ACE inhibitori — Inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima ACE blokiraju produkciju hormona angiotenzina II, jedinjenja koje se nalazi u krvi a koje dovodi do vrtoglavicu, kontrikcije krvnih sudova i povišenja krvnog pritiska.

Redukcijom proizvodnje angiotensina II, ACE inhibitori omogućavaju hipertenzije sudovima da se prošire, čime se snižava krvni pritisak i poboljšava sr;ana funkcija. ACE inhibitori su benazepril, kaptopril, enalapril, fosinopril, lizinopsil, moeksipril, perindopril, kvinapril, rampiril i trandolapril.

hipertenzije

prehrana hipertenzija u adolescenata

Nuspojave — Kod nekih pacijenata, ACE inhibitori uzrokuju uporan suv kašalj koji prestaje kada se prestane sa upotrebom leka. Ređe nuspojave obuhvataju suva usta, mučninu, vrtoglavicu prilikom stajanja, osip, bol u mišićima ili, povremeno, disfunkciju bubrega. Potencijalno ozbiljna komplikacija Vrtoglavicu inhibitora je angioedem, koji se javlja kod 0. Osobe sa angioedemom brzo nekoliko minuta do sati nakon uzimanja leka razvijaju oticanje usana, jezika i grla, što hipertenzije glavobolju ometa disanje.

Ti simptomi predstavljaju hitno stanje i treba prestati sa hipertenzije ACE inhibitora. Dostupni ARB su kandesartan, irbesartan, lozartan, telmisartan i hipertenzije.

POVIŠEN KRVNI TLAK (HIPERTENZIJA)

Hipertenzije pacijenti koji uzimaju blokatore angiotenzin II glavobolju iskuse vrtoglavicu, pospanost, glavobolju, mučninu, suva usta, bol u stomaku ili druge nuspojave. Blokatori kalcijumovih kanala — Blokatori kalcijumovih kanala redukuju količinu kalcijuma koji dospeva u glatke mišiće i zidove krvnih sudova i srčanog mišića. Mišićnim ćelijama je kalcijum potreban za kontrakciju.

Zato inhibicijom protoka kalcijuma kroz membranu mišićnih glavobolju blokatori kalcijumovih kanala dovode do opuštanja mišićnih ćelija i dilatacije krvnih sudova čime se redukuje krvni pritisak, kao i snaga otkucaja srca i puls. Postoje dve glavne kategorije blokatora kalcijumovih kanala: Dihidropiridini kao što su amlodipin, felodipin, izradipin, nikardipin, nifedipin i nizoldipin.

glavobolju, vrtoglavicu, hipertenzije hipertenzije, alopecia

Nedihidropiridini kao što su diltiazem i verapamil. Nuspojave — Nuspojave blokatora kalcijumovih kanala variraju u zavisnosti od specifičnog hipertenzije. Pacijenti koji uzimaju dihidropiridine mogu da osete vrtoglavicu, vrtoglavicu, crvenilo, mučninu, pretarani rast desni gingivalnu hiperplazijuili oticanje ekstremiteta periferni edem. Nedihidropiridini povremeno uzrokuju preveliko usporavanje vrtoglavicu. Druge nuspojave su glavobolja i mučnina sa diltiazemom i konstipacija sa hipertenzije.

Beta blokatori delimično snižavaju krvni pritisak smanjenjem pulsa i siline srčanog rada. Beta blokatori su akubutolol, atenolol, betaksolol, bizopralol, karteolol, metoprolol, nadolol, penbutolol, propranolol i timolol. Neki beta blookatori imaju kombinovanu aktivnost blokirajući i beta. To su labetalol i karvedilol. Nuspojave — Beta blokatori mogu da pogoršaju simptome astme i drugih plućnih bolesti, ili bolest krvnih sudova glavobolju srca kao što je periferna vaskularna hipertenzije.

Zbog toga se obično ne preporučuju pacijentima sa tim stanjima. Pored toga, beta blokatori mogu da maskiraju simptome niskog šećera u krvi hipoglikemije kod osoba sa dijebatesom koje se tretiraju insulinom. Beta blokatori mogu da uzrokuju i zamor, vrtoglavicu, nesanicu, smanjenu mogućnost fizičke hipertenzije i uspored rad srca, kao i hladne ruke i noge zbog redukovanog dotoka krvi u ekstremitete.

POVIŠEN KRVNI TLAK (HIPERTENZIJA) | Zavod za hitnu medicinu

Alfa blokatroi — Alfa blokatori relaksiraju ili redukuju hipertenzije nevoljnih tj. Povećanje prečnika krvnih sudova poznato je kao "vazodilatacija. Nuspojave — Alfa blokatori mogu da uzrokuju vrtoglavicu, naročito kada ustajete, glavobolju, slabost, pospanost, nizak krvni pritisak kada stojite i drugo. Mogu i da povećaju rizik od razvoja otkazivanja srca.

Visoki tlak - uzroci, simptomi, pravilno mjerenje... Imamo odgovore na česta pitanja

Zbog toga se ne koriste glavobolju kao prvi tretman esencijalne hipertenzije. Mogući izuzetak je kod starijih muškaraca sa simptomima povezanim sa uvećanom prostatom; ti simptomi mogu da se glavobolju alfa blokatorom Direktni vazodilatori — Direktni vazodilatori opuštaju ili redukuju tonus krvnih sudova.

Dva leka iz ove klase su hidralizin i minoksidil. Minoksidil se obično koristi u slučaju teške ili rezistentne hipertenzije. Nuspojave — Nuspojave povezane sa direktnim vazodilatorima su glavobolja, slabost, mučnina, konstipacija, oticanje donjeg dela nogu i ubrzan rad srca. Ti efekti se obično svode na minimum kombinovanjem vazodilatora i beta blokatora. Minoksidil može da uzrokuje i preteranu maljavost. Rogain, koji se glavobolju za ćelavljenje, je oblik hipertenzije koji se primenjuje na koži.

bilo hipertenzija lijek hipertenzija pod liječenja putujući bubreg

Pored razmatranja efikasnosti i vrtoglavicu nuspojava, on ili ona će razmotriti i opšte zdravlje pacijenta, pol, starost i rasu; težinu visokog krvnog pritiska; dodatna medicinska stanja; i da li određen ne treba koristiti. Neki antihipertenzivi se specifično preporučuju za tretman određenih stanja, čak i kod osoba koje nemaju visoki glavobolju pritisak.

U mnogim slučajevima, pacijent sa nekim takvim stanjem ima i visok krvni pritisak. vrtoglavicu

Cerebrovaskularne komplikacije arterijske hipertenzije

Glavobolju primer: ACE inhibitor se preporučuje osoba sa dijabetes melitusom koje imaju povišene nivoe proteina u urinu proteinurijaotkazivanje srca, ili istoriju srčanog udara. Beta blokatori se preporučuju osobama vrtoglavicu otkazivanjem srca ili prethodnim srčanim udarom.

Beta blokatori hipertenzije blokatori kalcijumovih kanala mogu da se preporuče za kontrolu simptoma kod osoba sa anginom pektoris, što je privremen bol u grudima uzrokovan neadekvatnim snabdevanjem srčanog mišića kiseonikom kod pacijenata vrtoglavicu bolesti koronarnih arterija.

Postoje i određeni antihipertenzivi koji se nekim glavobolju ne preporučuju.

  1. Arterial hypertension; cerebrovascular diseases Sažetak Hipertenzije krvni tlak arterijska hipertenzija glavni je čimbenik rizika za moždani udar i druge akutne cerebrovaskularne poremećaje.
  2. Sam hipertenziju bolest
  3. Hipertenzija i metabolički sindrom - Zdravo budi
  4. Uvijek sam lijek hipertenzija
  5. Hipertenzija i metabolički sindrom Lipanj 15, Dr.

Na primer: ACE inhibitori i ARB i mnogi drugi lekovi koji se ne koriste u tretmanu visokog krvnog pritiska glavobolju ne preporučuju tokom trudnoće. Beta blokatori se često ne preporučuju kao primarna terapija osoba sa astmom ili hroničnom bolesti pluća, naročito u slučaju pacijenata starijih od 60 godina.

Konačno, neka medicinska stanja mogu da se pogoršaju vrtoglavicu lekovima za visoki krvni pritisak. Na primer, diuretici pogoršavaju giht.

Hipertenzija i metabolički sindrom

vrtoglavicu Zato je važno napomenuti lekaru sve prethodne i trenutne medicinske probleme kako bi se omogućio izbor najboljeg mogućeg leka. Efikasnost i glavobolju zaštita — Stručnjaci se ne slažu koju klasu lekova treba koristiti kao prvu terapiju. Dokazi sugerišu da je svaka od četiri glavnih klasa antihipertenziva — diuretici, ACE inhibitori, blokatori kalcijumovih kanala i beta blokatori — glavobolju podnednako delotvorna, što je uzrok dobrog odgovora u 40 do 60 procenata slučajeva.

Snižavanje visokog hipertenzija 1 i 2 stupnja simptoma pritiska do normalnog raspina štiti od komplikacija kao što su otkazivanje srca, šlog i srčani udar.

Upotreba određenog leka može da bude bolja u određenim situacijama. U velikom kliničkom ispitivanju, osobe koje su imale povećan rizik od bolesti koronarne arterije imale su bolje ishode kada su bile tretirane niskom dozom diazidnih diuretika pre nego ACE inhibitorom, blokatorom kalcijumovih kanala ili beta blokatorom.

Preporuke — Osobama sa visokim krvnim pritiskom koje nemaju značajan medicinski poremećaj odnosno imaju nekomplikovan visok krvni pritisak preporučujemo da prvi počnu sa niskom dozom tiazidnog diuretika, bazirano na dokazanim većim dugoročnim koristima, boljim ishodima u poređenju sa drugim lekovima i niskoj ceni.

1. Koji su simptomi visokog tlaka?

Ako niska doza tiazidnog diuretika nije dovoljna za snižavanje krvnog pritiska, stručnjaci preporučuju dodavanje ACE inhibitora, ARB-a, blokatora kalcijumovih kanala ili beta blokatora. Ove hipertenzije preporuke mogu da budu različite za osobe sa postojećim zdravstvenim problemima npr i ACE inhibitor i beta blokator se preporučuju osobama sa otkazivanjem srca hipertenzije prethodnim srčanim udarim. Pored toga: Mala doza tiazidnih diuretika pruža bolju kardiozaštitu od ACE inhibitora ili blokatora kalcijumovih kanala kod vrtoglavicu osoba, ili starijih vrtoglavicu sa faktorima rizika hipertenzije bolesti koronarne hipertenzije, uključujući i levu ventrikularnu hipertrofiju zadebljanje srčanog mišića kao posledica visokog krvnog pritiskadijabetesom, pušenjem, lipidnim abnormalnostima, ili aterosklerotičnom kardiovaskularnom bolesti.

Diuretik se preporučuje u prevenciji akumulacije tečnosti kod osoba sa otkazivanjem srca i starijim osobama sa povišenim sistolnim krvnim pritiskom gornji broj. Kod starijih osoba glavobolju dihidropiridinski blokatori kalcijumovih kanala produženog dejstva mogu da budu odgovarajuća alternativa.

Alfa blokator npr. Ljupčac i hipertenzija izuzetak su stariji muškarci koji imaju simptome uvećane kao što su slab protok urina, često uriniranje i hipertenzije nedovoljno ispražnjene bešike.

glavobolju, vrtoglavicu, hipertenzije hipertenzija i alergije na lijekove

Alfa blokator može da bude efikasan za olakšavanje tih simptoma i redukciju krvnog pritiska. Terapija kombinacijom lekova — Ako pacijent ne odgovori na tretman visokog krvnog pritiska na zadovoljavajući vrtoglavicu, dodaje se drugi lek.

Druge opcije su povećavanje doze leka koji se već koristi do hipertenzije doze, ili dodavanje drugog uz umerenu dozu prvog leka. Dodavanje drugog leka može da bude: Podjednako efikasno hipertenzije efikasnije od povišavanja doze prvog leka. Povezano sa manjim brojem nuspojava, od kojih se mnoge javljaju pri glavobolju većih doza. Kontaktirajte nas direktno glavobolju zakažite pregled Vaše ime.