Cerebralna hemoragija zbog hipertenzije, Свежие записи


Bolesti nervnog sistema Neurologija Cerebrovaskularne bolesti apoplexia cerebri, šlog, moždani udar predstavljaju česta oboljenja mozga koja nastaju kao posledica poremećaja cerebralne cirkulacije.

Mjesto liječenja hipertenzije

Akutni moždani udar je treći uzrok smrtnosti i prvi uzrok invaliditeta u razvijenim zemljama sveta; procenjuje se da svakih 45 sekundi jedna osoba doživi, a svakih tri minuta jedna osoba umire od posledica moždanog udara.

Incidencija moždanog udara je slučajeva na 1. Ima veoma bogatu vaskularnu mrežu koju čine 4 velika arterijska stabla, što je jedinstven primer u organizmu: 2 unutrašnje karotidne i 2 vertebralne cerebralna hemoragija zbog hipertenzije, koje međusobno široko komuniciraju u nivou Vilisovog prstena.

Iz velike potrebe mozgda za kiseonikom proizilazi i njegova preosetljivost na nedostatak kiseonika.

Комментарии: 3 комментариев

Poremećaj ili prekid cirkulacije krvi ishemija, anemija i poremećaj oksigenacije krvi anoksija, hipoksija ima za posledicu smanjeno snabdevanje mozga energetskim materijama što može da dovede do promena koje se kreću u rasponu od funkcionalnih poremećaja do slike tzv. Shematski predstavljeno, cirkulacija u mozgu zavisi od poprečnog dijametra lumena krvnog suda, visine krvnog pritiska i zasićenosti krvi kiseonikom.

Svaki poremećaj koji menja normalno stanje ovih faktora može da dovede do ispoljavanja funkcionalnih i morfoloških poremećaja CNS-a.

Management Principles for Spontaneous Intracerebral Hemorrhage

Važan događaj u procesu hipoksijskog i ishemijskog oštećenja mozga ima aktivacija receptora glutamata što dovodi do nekontrolisanog ulaska kalcijuma u neurone i rezultira u njihovu smrt. Ovim fenomenom, nazvanim ekscitotoksičnost, može da se objasni smrt neurona kod ishemije kao i drugih bolesti CNS-a. Iz eksperimentalnih radova zna se da prekid moždane cirkulacije u trajanju od oko 1 minute dovodi do funkcionalnih poremećaja, ali bez strukturnih oštećenja.

Prekid oko 3 minute dovodi do selektivne nekroze neurona. Cerebralna hemoragija zbog hipertenzije bi došlo do totalne nekroze infarkt prekid cirkulacije mora da traje oko minuta, a cerebralna hemoragija zbog hipertenzije cirkulacije preko 10 minuta je inkopatibilan sa životom. Patološku osnovu cerebrovaskularnih bolesti čine ishemijski i hemoragijski moždani udar.

Cerebrovaskularne bolesti obuhvataju širok spektar bolesti i cerebralna hemoragija zbog hipertenzije u čijoj je osnovi oštećenje krvnih sudova mozga. Simptomi cerebrovaskularnih bolesti mogu da se razviju naglo i tada govorimo o moždanom udaru šlog ili se razvijaju postepeno.

Moždani udar (apoplexia cerebri, šlog, CVI, TIA, cerebrovaskularni insult)

Moždani udar označava cerebralna hemoragija zbog hipertenzije nastali fokalni, nekonvulzivni neurološki poremećaj koji traje duže od 60 minuta i sem vaskularnih uzroka vaskularnog oštećenja ne može se otkriti drugi razlog opisanih poremećaja. Osnovna karakteristika moždanog udara je nagli početak neuroloških simptoma. Moždani udar se klasifikuje prema patologiji koja je u osnovi fokalnog oštećenja mozga, pa razlikujemo : ishemijski moždani udar, koji nastaje usled nedovoljnog priliva ili potpunog prekida dotoka krvi u određeni region mozga, što za posledicu ima razvoj infarkta mozga.

Prema brzini razvoja i trajanja simptoma, razlikuju se dva podtipa ishemijskog moždanog udara: tranzitorni ishemični atak  TIA je funkcionalni poremećaj, bez morfoloških promena, koji se mora ozbiljno shvatiti kao upozorenje o pretećem ozbiljnijem vaskularnom događaju.

Moždani udar

Moždani udar nastaje kao posledica prestanka snabdevanja krvlju jednog lokalizovanog područja mozga. Ako dođe do izostanka snabdevanja krvlju u čitavom mozgu dolazi, ili do smrti, ili do više difuznih promena. Glavni uzroci moždanog udara su : embolije moždanih arterija najčešće iz srca, masna embolija ili vazdušna embolija ateroskleroza zapaljenje arterija.

Naglo i potpuno začepljenje jednog krvnog suda mozga, kao što se dešava kod embolije, najčešće ima za posledicu infarkt tkiva koje odgovara regiji koju taj krvni sud snabdeva krvlju.

Intracerebralno krvarenje zbog subarahnoidne hipertenzije

Postepeno začepljenje krvnog suda, kao što je cerebralna hemoragija zbog hipertenzije slučaju koncentričnog sužavanja ateromatoznog krvnog suda, uopšte ne mora dovesti do infarkta. Infarkt može nastati pod određenim okolnostima, na području snabdevanja jedne arterije, a da ta arterija nije potpuno zatvorena, nego samo suženog lumena.

Embolus stigne u moždane krvne sudove najčešće iz srca, i to ili iz tromba atrija kod fibrilacije ili ventrikularnog muralnog tromba kod infarkta miokarda, ili pak valvularne trombotične nakupine kod bakterijskog ili nebakterijskog endokarditisa. Masni embolusi mogu doći u mozak iz prelomljenih kostiju, a vazdušna embolija nastaje kad vazduh uđe u opštu cirkulaciju.

Arterijska hipertenzija

Infarkti kao posledica zapaljenja arterija vaskulitis nastaju kad se u lumenu arterije stvori tromb. Ateroskleroza dovodi do infarkta u mozgu na sličan način kao što se to dešava u koronarnoj cirkulaciji kod infarkta miokarda. Trombovi se mogu stvoriti na jednoj ateromatoznoj ploči, ili se intravaskularno tromboziranje odigra na mestu stenoze, gde je krvna struja usporena, ili gde se stvaraju vrtlozi. Makroskopski, infarkt može biti ishemičan ili hemoragičan.

Hemoragijska moždanog udara nestabilnost homeostaza liječenje hipertenzije

Osnovni mehanizam u oba slučaja je isti: prestanak dostave krvi u određenom području mozga. Moždano tkivo se brzo razmekša i pretvara se u sivkastocrvenkastu kašastu masu, nejasno ograničenu od okolnog moždanog tkiva, koje se, takođe, razmekšava.

U kasnijem razvoju, ukoliko nije nastupila smrt, nastaju pseudociste. U svim procesima u kojima dolazi do raspadanja moždanog tkiva, u kasnijem toku nastaju procesi proliferacije glije i na taj način procesi reparacije, a ne procesi regeneracije, zato što nervno tkivo nema osobinu i sposobnost regeneracije.

Ovo se naročito odnosi na ganglijske elemente. Simptomi i znaci infarkta mozga zavise od veličine lezije i od toga gde je ona smeštena. U stanju mirovanja, od 70 ml krvi koje svaka srčana kontrakcija potisne u ushodnu aortu, čak ml je namenjeno mozgu.

Prema tome, mozak zahteva kontinuirano i stacionarno snabdevanje glukozom i kiseonikom i, obzirom da ne poseduje rezerve, samo nekoliko minuta smanjenja ovih supstrata ispod kritičnog praga rezultira u disfunkciji mozga.

Za tako osetljiv organ kao što je mozak bilo bi veoma štetno ako bi protok krvi zavisio od sistemskog pritiska koji je podložan promenama. Stoga u mozgu postoje mehanizmi cerebralna hemoragija zbog hipertenzije autoregulacije protoka krvi koji omogućavaju da se u širokom cerebralna hemoragija zbog hipertenzije arterijskog pritiska mmHg održava konstantan protok tj.

Arterial hypertension; cerebrovascular diseases Sažetak Povišeni krvni tlak arterijska hipertenzija glavni je čimbenik rizika za moždani udar i druge akutne cerebrovaskularne poremećaje. Opasnost od moždanog udara višestruko je povećana u hipertoničara, a rizik je veći što je krvni tlak viši. Budući da se krvni tlak može relativno jeftino i uspješno liječiti, odgovarajuće antihipertenzivno liječenje jedan je od najvažnijih specifičnih ciljeva u primarnoj cerebralna hemoragija zbog hipertenzije sekundarnoj prevenciji cerebrovaskularnih bolesti. Neurološka simptomatologija u osoba s povišenim krvnim tlakom najčešće uključuje učestale potiljačne glavobolje, zujanje u ušima, omaglicu i vrtoglavicu, a postepeno se može razvijati i poremećaj u kognitivnom funkcioniranju.

Deo autoregulacije se zasniva na mišićnom omotaču glavnih arterija mozga koje se kontrahuju u odgovoru na porast krvnog pritiska, odnosno dilatiraju u odgovoru na njegov pad.

Injekcije za liječenje hipertenzije toga, arteriole mozga su izuzetno osetljive na promene parcijalnih pritisaka ugljendioksida i kiseonika u arterijskoj krvi.

  • Kronična hipertenzija stupanj 2
  • Najčešća je hipertenzija kojoj se ne zna uzrok primarna, esencijalna ; hipertenzija poznata uzroka sekundarna najčešće je udružena s bubrežnim bolestima.
  • Otopi se u hipertenzije
  • Crijevna hipertenzija je

Perfuziju mozga obezbeđuju karotidne i vertebralne arterije, cerebralna hemoragija zbog cerebralna hemoragija zbog hipertenzije u kliničkom žargonu karotidne arterije i njihove grane nazivamo prednjim karotidnim slivom prednjom cirklacijomdok vertebro-bazilarni sliv i njegove grane nazivamo zadnjim slivom zadnjom cirkulacijom. Svaka moždana hemisfera dobija krv iz odgovarajuće zajedničke karotidne arterije, koja prolaskom kroz karotidni foramen ulazi u kavernozni sinus, penetrira duru i deli se na prednju i srednju moždanu arteriju.

Unutrašnja karotidna arterija a. Karotidni sistem snabdeva uz optičke nerve i retinu, prednji deo moždanih hemisfera frontalni, parijetalni i prednji deo temporalnog režnja. Intrakranijalno, unutrašnja karotidna artetija se deli na srednju a.